Welkom

 

 

Welkom op de site van de Stichting TsjernobylKinderen Aalsmeer

Wie zijn wij; wat is onze doelstelling?
Wij zijn een Stichting werkzaam in Aalsmeer en omgeving.
Wij hebben ons ten doel gesteld hulp te geven aan gebieden, getroffen door de Tsjernobylramp.
Deze hulp dient in eerste instantie vooral ten goede te komen aan kinderen uit deze gebieden. Daarnaast willen we ook de gemeenschappen waar deze kinderen vandaan komen – vaak een dorp – helpen in materiële zin.

Wat willen wij in de nabije toekomst bereiken; wat is ons beleidsplan?
Samen met onze partners in Wit-Rusland willen we regelmatig hulp bieden aan kinderen in weeshuizen, crisiscentra en internaten. We zijn ons, in overleg met onze Wit-Russische relaties, aan het beraden, waar hulp en ondersteuning het meest nodig is. Het is bijzonder fijn dat mensen, waar wij de afgelopen jaren veel contact mee gehad hebben in en buiten Wit-Rusland, ons daarbij van dienst willen zijn. Hierdoor kunnen de goede beslissingen genomen kunnen worden.

Dit houdt ook in dat, in tegenstelling tot de afgelopen ± 25 jaar, niet langer kinderen uit Wit-Rusland naar Aalsmeer en Kudelstaart worden gehaald. Diverse veranderingen en ontwikkelingen liggen aan dit besluit ten grondslag. Hierbij moet u denken aan:
1. Berichten in Wit-Rusland dat de radioactieve straling sterk is afgenomen, waardoor
ouders het niet langer nodig vinden hun kinderen naar het buitenland te laten afreizen.
2. De motivatie om kinderen voor twee maanden in het gezin op te nemen wordt minder.
De Tsjernobylramp heeft alweer zo lang geleden plaatsgevonden. Daarnaast vragen
nieuwe rampen vragen regelmatig de aandacht.
3. De economisch moeilijke situatie in ons land trekt een wissel en veel ouders behoren tot
de ‘twee-verdieners’, waardoor opvang dan moeilijker is.

De STKA kijkt met heel veel voldoening terug op het verblijf van honderden kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het bestuur hoopt met de nieuw ingeslagen weg veel voor de Wit-Russische kinderen te kunnen betekenen. Zodra het STKA-bestuur een beslissing heeft genomen ten aanzien van te ondersteunen projecten zult u via deze Homepagina op de hoogte worden gesteld.